Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
 • NGÀNH KIẾN TRÚC
  Ngày đăng: 22/07/2021 - Lượt xem: 9.626
  Kiến trúc là một ngành đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật liên quan đến việc tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc.
 • NGÀNH KIẾN TRÚC - CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
  Ngày đăng: 22/07/2021 - Lượt xem: 84
  Kiến trúc Cảnh quan là lĩnh vực chuyên môn khoa học tổng hợp, ứng dụng hài hoà các nguyên lý về khoa học và nghệ thuật, có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết những vấn đề tổ chức môi trường nghỉ ngơi - giải trí, thiết lập và cải tạo môi sinh, bảo vệ môi trường, tổ chức nghệ thuật kiến trúc nhằm mang lại mối quan hệ tổng hòa và bền vững giữa Thiên nhiên - Con người - Kiến trúc, đáp ứng ngày càng tốt hơn trước những nhu cầu và thách thức của xã hội hiện nay.
 • NGÀNH KIẾN TRÚC - CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ
  Ngày đăng: 22/07/2021 - Lượt xem: 1.386
  Chuyên ngành Kiến trúc Công nghệ được xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO nhằm đào tạo ra các KTS có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện các dịch vụ kiến trúc và các hoạt động nghề nghiệp liên quan khác từ hình thành ý tưởng tới thiết kế, triển khai và vận hành công trình; có hiểu biết và khả năng áp dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số vào thiết kế và xây dựng công trình; có phẩm chất chính trị, hiểu biết rõ về pháp luật, trách nhiệm và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0.
 • NGÀNH KIẾN TRÚC - CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC NỘI THẤT
  Ngày đăng: 22/07/2021 - Lượt xem: 2.681
  Kiến trúc Nội thất là một ngành đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật, nó bao gồm thiết kế kiến trúc sắp xếp tổ chức không gian và thiết kế trang trí Nội thất chuyên nghiệp trên nền tảng Mỹ học, nghệ thuật, văn hóa, lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới; kiến thức chuyên sâu về nguyên tắc tổ chức không gian, quy luật thẩm mỹ về hình khối, phối cảnh, bố cục tạo hình, nghiên cứu màu, ánh sáng, âm thanh, phong cách nội thất, vật liệu xây dựng, thiết kế đồ nội thất, hệ thống kỹ thuật công trình, công nghệ sản xuất,… của các công trình có quy mô xây dựng khác nhau.
 • NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ
  Ngày đăng: 22/07/2021 - Lượt xem: 5.339
  Quy hoạch vùng và đô thị là ngành đào tạo về quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn. Đó là tổ chức hoặc định hướng tổ chức không gian vùng,.....
 • NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ, CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
  Ngày đăng: 22/07/2021 - Lượt xem: 1.128
  Chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc đào tạo các kiến trúc sư quy hoạch làm việc trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn và lĩnh vực kiến trúc