Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
  • KẾT NỐI TRUNG TÂM DU LỊCH BIỂN VÀ TRUNG TÂM LÕI ĐÔ THỊ TRONG CẤU TRÚC ĐA CỰC TRUNG TÂM
    Ngày đăng: 17/04/2019 - Lượt xem: 0
    Tóm tắt: Cấu trúc đô thị đa cực trung tâm (Polycentric Urban Structures) là dạng cấu trúc đã được áp dụng khá phổ biến trong quy hoạch các đô thị ở Việt Nam giai đoạn gần đây. Tại khu vực Bắc bộ đã có một số đô thị đa cực có các cực trung tâm là khu du lịch biển như Hải Phòng, Hạ Long, Thanh Hóa. Với cấu trúc này đô thị đã có những cơ hội phát triển mới do khai thác được các quỹ đất và tiềm năng tự nhiên. Bài viết này phân tích một số hạn chế trong việc kết nối giữa trung tâm đô thị lõi và cực trung tâm du lịch hiện hữu, hạn chế trong kết nối các khu chức năng trong nội cực du lịch. Từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường sự kết nối về chức năng, không gian, sinh thái, văn hóa xã hội giữa các thành tố bên trong cực du lịch biển cũng như tăng cường sự kết nối với trung tâm lõi của đô thị để tạo nên sự phát triển có tính bền vững. Từ khóa: Cấu trúc đô thị; Cấu trúc đa cực trung tâm; Cực trung tâm du lịch biển