Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
Kết thúc khoá học Tin học: sử dụng phần mềm Revit.
Trong tháng 11-12/2018. Khoa kiến trúc và Quy hoạch hợp tác với Viện Tin học Xây dưng ( RSDIC) đã tổ chức khoá học nâng cao về Tin học chuyên nghành, ứng dụng phần mềm REVIT trong thiết kế, Khoá học dành cho sinh viên thuộc lớp Anh, Pháp ngữ (KDE-F).
 
Các sinh viên dưới sự giảng dạy nhiệt tình của giảng viên Viện Tin học xây dựng đã hoàn thành tốt khoá học.
Các bạn bước đầu đã có thể ứng dụng phần mềm trong thiết kế đồ án môn học và tin tưởng với sự tiếp tục thực hành rèn kỹ năng có thể sử dụng được phần mềm Revit một cách hiệu quả.
Với sự thành công này Khoa KTQH sẽ tiếp tục mở các khoá học cho các sinh viên KDE-F trong năm 2019.
 

Các sinh viên nhận chứng chỉ khoá học phần mềm ứng dụng REVIT
Pgs. TS. Phạm Hùng Cường
Tin tức khác: