Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
VIDEO HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP SỐ 1 - CƠ SỞ QUY HOẠCH
Hướng dẫn làm bài tập số 1 - Cơ sở quy hoạch 
Không chỉ là Bài giảng thời Covid mà còn là cách truyền đạt rất sáng tạo của cô giáo Nguyễn Thu Hương- bộ môn Quy hoạch dành cho môn học Cơ sở Quy hoạch- môn học đầu tiên trong hệ thống các môn học cơ sở ngành.
Bài tập “ QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ MỘT KHÔNG GIAN THỰC TẾ TRONG ĐÔ THỊ” sẽ giúp sinh viên có thể cảm thụ và mô tả được không gian dưới ngôn ngữ của kiến trúc quy hoạch.
Chúc các bạn sinh viên có thêm cảm hứng và thực hiện tốt bài tập này.