Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
Trận khai mạc giải thể thao SV VUG 2017 giữa Trường ĐHXD và Trường ĐH Công đoàn.

Trận khai mạc giải thể thao sinh viên VUG 2017 giữa Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Công đoàn.

Tin tức hợp tác khác: