Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
Thông báo về kế hoạch Thực tập Công nhân 2019

1. Các sinh viên chưa nộp tiền và Cam kết TTCN cần nộp ngay để kịp làm thủ tục thực tập. (xem trong file danh sách sau đây)
-       Địa điểm nộp:    Văn phòng Bộ môn KTCN, P404 A1.
-       Người thu:         Cô Đặng Thị Tú (0349711138)

2. Danh sách thực tập và phân xe: (xem trong file danh sách sau đây)
-       Sinh viên cần kiểm tra lại chính xác thông tin của mình. Nếu thiếu hoặc có sai sót cần báo ngay cho Bộ môn quản lý: Cô Đặng Thị Tú (0349711138).

3. Thời gian:

Đợt

Lớp

Xuất phát

Quay về

1

61KD1, 61KD2, 61KD3, 61KD4, 61KDNT

06:30 Sáng
07/3/2019
 Tại Đại học Xây dựng

09:00 Sáng
12/3/2019
Tại cơ sở Thực tập

2

61KD5, 61KDE, 61KDF, 61QH1, 61QH2, các sinh viên học lại

06:30 Sáng
12/3/2019
Tại Đại học Xây dựng

17:30 Chiều
16/3/2019
Tại cơ sở Thực tập

* Sinh viên tập trung trước giờ khởi hành 30 phút (đúng 06:00 sáng) để điểm danh theo xe và chuẩn bị.

Danh sách cụ thể, sinh viên xem tại đường link: http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9309&Itemid=63

 
Tin tức đào tạo khác: