Hotline [+84]4.3869 1973
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2019-2020
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2019-2020
Đến hẹn lại lên, thân mời các bạn sinh viên Khoa Kiến trúc & Quy hoạch tham gia đăng ký NCKH Sinh viên năm học 2019-2020.
Thời gian đăng ký: đến hết ngày 07/10/2019
Địa điểm nộp đăng ký: VP Khoa KT&QH, tầng 1 nhà A1 (đơn đăng ký theo mẫu File đính kèm)
 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

  1. Tối đa mối nhóm nghiên cứu là 05 thành viên tham gia;

  2. Mỗi bạn sinh viên có thể tham gia nhiều nhóm, nhiều đề tài;
  3. Các nhóm sinh viên có thể tự liên hệ tìm Giáo viên hướng dẫn, hoặc đăng ký danh sách tham gia và tên đề tài dự kiến sau đó nộp lên VP Khoa. Khoa sẽ phân công Giáo viên hướng dẫn cho từng nhóm.
GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN:
  1. Tất cả các đề tài hoàn thành đúng tiến độ, được Hội đồng nghiệm thu thông qua sẽ được cấp giấy Chứng nhận tham gia NCKH Sinh viên (Tiềng Việt + Tiếng Anh); Ngoài ra, Nhà trường và Khoa KT&QH sẽ có kinh phí hỗ trợ.
  2. Hội đồng nghiệm thu tại Hội nghị tổng kết sẽ chấm và xét giải thưởng Nhất, Nhì, Ba theo tiêu chí quy định. Các giải Nhất xuất sắc sẽ được chọn lựa tham dự Nghiên cứu Khoa học sinh viên toàn quốc do Bộ GD&ĐT chủ trì.
 Link đăng ký đề tài: /pic/general/files/2_1_%20Mau%20dang%20ky%20de%20tai%20NCKH%20SV%202019-2020.doc

Thông tin liên hệ: Thầy Lê Nam Phong (Tel: 086865488. Email: phongln@nuce.edu.vn)