Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
Quy trình và mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp
QUY TRÌNH VÀ MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Dành cho sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp.
Bước 1:  Sinh viên theo dõi Thông báo về các đợt xét thực hiện ĐATH, ĐATN, Thực tập CBKT tại website của Nhà trường, Khoa hoặc thông báo tại Văn phòng Khoa KT&QH.
Bước 2:  Đến đúng hạn, sinh viên lấy mẫu Đơn đăng ký tại Văn phòng Khoa KT&QH. Điền đầy đủ thông tin vào các mục và nộp đơn tại Văn phòng Khoa KT&QH.
Bước 3: Sinh viên theo dõi Thông báo về Kế hoạch thực hiện ĐATN và Danh sách sinh viên phân về các bộ môn tại website của Khoa hoặc thông báo tại Văn phòng Khoa KT&QH.
Bước 4: Sinh viên thực hiện ĐATN theo kế hoạch thông báo tại bộ môn quản lý.