Hotline [+84]4.3869 1973
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA KHOA NUCE & RMUTT, THAILAND

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA KHOA KIẾN TRÚC QUY HOẠCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG (NUCE) VÀ KHOA KIẾN TRÚC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ RAJAMANGALA (RMUTT), THAILAND
 
Ngày 28/8/2019 đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Kiến trúc, trường đại học công nghệ Rajamangala (RMUTT), Thayaburi, Thailand và Khoa Kiến trúc, trường đại học Xây Dựng tại RMUTT, Thailand. Đại diện trường đại học Xây Dựng tham gia lễ ký kết có TS. Nguyễn Cao Lãnh, phó Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, ThS. Đào Hải Nam, Bộ môn Quy hoạch. Song hành với lễ ký thỏa thuận hợp tác là chương trình Workshop quốc tế: “Tre trong Kiến truc hiện đại” từ ngày 28/8 - 2/9/2019, với sự tham gia của ThS. Nguyễn Duy Thanh, ThS. Nguyễn Minh Việt và các bạn sinh viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch.
Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác giữa hai Khoa thúc đẩy ba nội dung chính. Bao gồm:

  1. Trao đổi sinh viên và học viên cao học giữa hai Khoa

  2. Hợp tác nghiên cứu những lĩnh vực quan tâm

  3. Trao đổi các nghiên cứu và xuất bản các bài báo nghiên cứu học thuật

Các hoạt động hợp tác giữa hai Khoa thực tế đã diễn ra từ năm 2015 với hai chương trình Workshop quốc tế về: “Bảo tồn di sản đô thị” và “Văn hóa Phố” tại Thailand, Khoa Kiến Trúc và Quy hoạch (NUCE) đã cử giảng viên và sinh viên tham gia thành công trong các hoạt động này.  Thỏa thuận hợp tác lần này giữa hai Khoa sẽ chính thức mở ra các hoạt động mới, có quy mô quốc tế, hứa hẹn sự chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu kiến trúc, quy hoạch, bảo tồn di sản đô thị. Bên cạnh đó, thỏa thuận hợp tác giữa hai Khoa là tiền đề tiến tới các hoạt động hợp tác cấp Trường, giữa NUCE và RMUTT.
ThS.Đào Hải Nam.BMQH
 
Các hình ảnh Lễ Ký kết và Hoạt động Workshop

ThS. Nguyễn Duy Thanh - Keynote của chương trình Workshop, giới thiệu về Tre trong Kiến trúc Việt Nam