Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
HƯỚNG DẪN THI MÔN VẼ MỸ THUẬT - KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Thông báo tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật - kỳ tuyển sinh trình độ đại học năm 2020
http://tuyensinh.nuce.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy/Thong-bao-to-chuc-thi-mon-Ve-my-thuat-ky-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2020_248

Quy chế thi môn Vẽ Mỹ thuật - kỳ tuyển sinh đại học năm 2020
http://tuyensinh.nuce.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy/Quy-che-thi-mon-Ve-My-thuat-ky-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2020_247


 

 
Tin tức tuyển sinh khác: