Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
Hội Thảo: TRAO ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN & TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC"
Hội Thảo: TRAO ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN & TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC"
Được tổ chức vào ngày 3/10/2018, Hội trường T2, nhà Thư Viện. Chương trình tổ chức theo kế hoạch thường niên ( lần 4) được thỏa thuận giữa INCT (Institute of National Colleges of Technology, Japan) và Khoa Kiến Trúc và Quy Hoạch ĐHXD.
Đoàn 45 sinh viên và giáo viên ( Assoc. Prof. Dr. Sadayuki Onmura, Dr. Masayuki Nishimoto, Dr. Sayuri Honma) Khoa Kiến Trúc của INCT có buổi làm việc trao đổi với sinh viên Khoa Kiến trúc & Quy hoạch ĐHXD thông qua trình bày các đồ án Kiến trúc của sinh viên 2 trường.
Đây là một cơ hội rất tốt cho giảng viên và sinh viên trong Khoa, nhằm học hỏi và đổi mới chương trình giảng dạy các đồ án kiến trúc còn quá nhiều bất cập , củng cố thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện trong đào tạo & nghiên cứu với INCT, Nhật Bản
 
Khoa Kt&Qh
Hình ảnh buổi Hội thảo:
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tức khác: