Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
  • Báo cáo tóm tắt dự án: “Nâng cao năng lực đào tạo khả năng chống chịu thiên tai khu vực Đông Nam Á”
    Ngày đăng: 12/07/2017 - Lượt xem: 610
    Dự án nhận được sự tài trợ của chính phủ Úc, dưới sự điều phối chung của Cơ quan hợp tác Úc - Đông Nam Á (AAC) và chủ trì dự án là trường đại học Newcastle (UON, Australia). Các tổ chức tham gia dự án bao gồm: Trường Đại học Xây dựng (NUCE, Vietnam), trường đại học khoa học Malaysia (USM, Malaysia), trường đại học Philippines (UP, Philippines) và Viện công nghệ Châu Á (AIT, Thailand). Dự án nhằm xây dựng năng lực khu vực, chia sẻ kiến thức và tạo ra sức mạnh tổng hợp trong đào tạo lĩnh vực chống chịu và giảm thiểu rủi ro thiên tai (GTRRTT), và thiết lập mối quan hệ đối tác nhiều năm giữa các trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
  • Hội thảo "Xây dựng năng lực đào tạo khả năng chống chịu thiên tai khu vực Đông Nam Á"
    Ngày đăng: 27/06/2017 - Lượt xem: 539
    Ngày 7/6/2017, khoa Kiến trúc & Quy hoạch đã tổ chức toạ đàm khoa học về “Xây dựng năng lực đào tạo khả năng chống chịu thiên tai khu vực Đông Nam Á” do PGS. TS. Phạm Hùng Cường – trưởng khoa chủ trì. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế giữa các quốc gia Úc, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam nhằm xây dựng năng lực khu vực, chia sẻ kiến thức và tạo ra sức mạnh tổng hợp trong đào tạo lĩnh vực chống chịu và giảm thiểu rủi ro thiên tai (GTRRTT), và thiết lập mối quan hệ đối tác nhiều năm giữa các trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Chủ trì dự án là TS. Jason Von Meding – trường Đại học Newcastle – Úc, đại diện ở Việt Nam là nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng do PGS. TS. Phạm Hùng Cường chủ trì cùng các thành viên ThS. Đào Hải Nam, ThS. Nguyễn Thanh Tú, ThS. Dương Quỳnh Nga và ThS. Nguyễn Thu Hương.