Hotline [+84]4.3869 1973
Đăng ký tham dự giải thưởng: "Đồ án Tốt nghiệp xuất sắc 2020"

Đăng ký tham dự giải thưởng:

Đồ án Tốt nghiệp xuất sắc Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
năm học 2019-2020


       Nhằm nâng cao chất lượng của các ĐATN, tạo điền kiện cho các sinh viên có năng lực, nguyện vọng mong muốn đầu tư thời gian và công sức để ĐATN đạt được kết quả cao, có cơ hội tham dự nhiều cuộc thi lớn trong nước và quốc tế. ( Loa thành, Hội Quy hoạch, AIAC, ARCASIA, AYDA, Spec Go Green….. ). Khoa Kiến trúc & Quy hoạch thành lập nhóm/đội tuyển : “Đồ án Tốt nghiệp xuất sắc 2019-2020”
Các tiêu chí tuyển chọn như sau:

  1. Sinh viên đủ điều kiện làm đồ án Tốt nghiệp năm học 2019-2020 các ngành Kiến trúc, Quy hoạch, chuyên ngành Nội thất của Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, ĐHXD.
  2. Có các đồ án môn học trong 2 năm gần đây trung bình từ 7,0 trở lên, hoặc có xác nhận giới thiệu từ các thầy cô  trong Khoa.
  3. Có nguyện vọng sử dụng Đồ án Tốt nghiệp xuất sắc tham dự các cuôc thi trong nước & quốc tế.
Quyền lợi sinh viên đủ điều kiện tham dự:
  1. Sinh viên được đăng ký xét chọn GVHD ( nếu có nguyện vọng).Danh sách phân công GVHD sẽ được điều chỉnh sau đợt thực tập tốt nghiệp.
  2.  Sinh viên được Hội đồng chuyên môn góp ý cho đồ án trong quá trình thực hiện đồ án.
  3. Sinh viên có kết quả xuất sắc sẽ được lựa chọn báo cáo điển hình tại các Hội đồng chấm đồ án TN của khoa.

Các đồ án đạt giải sẽ được lựa chọn để tham dự các cuộc thi Đồ án Tốt nghiệp xuất sắc do Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Giải Loa Thành), Hội Quy hoạch & Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức và các cuộc Thi thiết kế khác do Khoa phối hợp tổ chức với các đơn vi, doanh nghiệp.

 Giải thưởng:
     Giải thưởng cuộc thi đồ án Tốt nghiệp xuất sắc sẽ được Khoa tổ chức trao vào Lễ ra trường của sinh viên K60 (dự kiến tháng 6/2019).
     Ngoài ra còn có các giải thưởng riêng từ doanh nghiệp,đơn vị tuyển dụng, nhà tài trợ tham gia.
Hỗ trợ:  Tất cả các đồ án thạm dự giải sẽ được hỗ trợ mỗi đồ án 500.000 đồng tiền in hồ sơ đồ án Tốt nghiệp.
     Lưu ý: Các sinh viên không tham dự giải của Khoa, hoặc có tham gia nhưng không đạt giải nếu có đồ án Tốt nghiệp đạt kết quả tốt vẫn được tuyển chọn tham dự giải Loa Thành của Hội KTS và giải đồ án TN xuất sắc của Hội Quy hoạch & PTĐT như các năm.
 

  1. Thời gian đăng ký tham dự: từ 06/01 – 13/01/2020.
  2. Thông báo kết quả: 15/01/2020.

Đơn đăng ký gửi về: viettq@nuce.edu.vn hoặc ktqh@nuce.edu.vn
Số điện thoại liên lạc: 0968012241 – Thầy. Việt (P.Khoa Kt&Qh)
Các đơn có xác nhận giới thiệu của giảng viên gửi trực tiếp về VPKhoa, P. 116A1
Nội dung đơn đăng ký: Theo mẫu đính kèm:

https://drive.google.com/drive/folders/1WiISzzFommTkHs9lpqKcFlVvD2281egd?fbclid=IwAR1ipz_HjJ-DaeuK9h7XuYcpNaSOPxx_sh0lwxOtYlEy6E8A8aainCT9Iyw 

KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH