Hotline [024].3869 1973 | 0869 135 467
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH 
 

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA:
1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Cao Lãnh. 
ĐT: 0913541639. Email: lanhnc@nuce.edu.vn
          
 
2. Phó trưởng khoa: TS. Trương Ngọc Lân 
ĐT: 0912101142. Email: lantn@nuce.edu.vn
 
          

3. Phó trưởng khoa: Ths. Trần Quốc Việt.
 ĐT: 0968012241. Email:viettq@nuce.edu.vn
          
 
 
II. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA: 
     Chủ tịch Hội Đồng: Pgs.Ts. Doãn Minh Khôi


III. CHI ỦY KHOA: 
     Bí thư: Ts. Nguyễn Cao Lãnh
     Phó Bí thư: Ts. Trương Ngọc Lân
     Chi ủy viên: Ts. Lê Quỳnh Chi
     
Chi ủy viên: Ths. Nguyễn Xuân Hoan
     Chi ủy viên: Ths. Ngô Hà Thanh

IV. CÁC BỘ MÔN
1. Bộ môn Kiến trúc Dân dụng:
     Trưởng bộ môn: Ts. Trần Minh Tùng
     Phó Trưởng bộ môn: Ts. Hoàng Nguyên Tùng
     ĐT văn phòng BM: 024.38697047 
2. Bộ môn Kiến trúc Công nghệ
     Trưởng bộ môn: Ts.  Nguyễn Cao Lãnh
     Phó Trưởng bộ môn: Ths. Lê Lan Hương
     ĐT văn phòng BM: 024.38697045
3. Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan
     Trưởng bộ môn:Ts. Phạm Anh Tuấn
     Phó trưởng bộ môn: Ths. Đặng Việt Dũng
     ĐT văn phòng BM: 024.285280
4. Bộ môn Kiến trúc Môi trường
     Trưởng bộ môn: Ts. Phạm Thị Hải Hà
     Phó trưởng bộ môn: Ths. Phạm Tiến Bình
     ĐT văn phòng BM: 024.38699428
5. Bộ môn Nội thất
     Phó Trưởng bộ môn: Ths. Lê Anh Đức
     ĐT văn phòng BM:
6. Bộ môn Quy hoạch vùng và đô thị
     Trưởng bộ môn: Pgs.Ts Phạm Hùng Cường
     Phó trưởng bộ môn: Ts. Lê Quỳnh Chi
     ĐT văn phòng BM: 024.38698719
7. Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc
     Trưởng bộ môn: Ts. Đỗ Trọng Chung
     Phó trưởng bộ môn: Ts. Trần Giang Nam
     ĐT văn phòng BM: 024.38696584
8. Bộ môn Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật đô thị
     Trưởng bộ môn: Pgs. Ts Nguyễn Thị Thanh Mai
     Phó trưởng bộ môn: Ts. Tống Ngọc Tú
     ĐT văn phòng BM: 024.36280395
9. Bộ môn Hình họa Vẽ kỹ thuật
     Trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Xuân Hoan
     Phó trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Thị Minh Thùy
     ĐT văn phòng BM: 024.38696574
10. Bộ môn Cơ sở nghệ thuật
     Trưởng bộ môn: Ts. Nguyễn Thị Lan Hương
     Phó trưởng bộ môn: Ths. Phạm Thị Thịnh
     ĐT văn phòng BM: 024.38698764
 
V. Chủ tịch Công đoàn khoa: Ths. Nguyễn Hải Vân Hiền

VI. Bí thư Đoàn thanh niên : Ths. Lê Đỗ Đạt

VII. Hội Nghề Nghiệp
     
- Chủ tịch Chi Hội KTS ĐHXD: Ths. Hoàng Thúc Hào
     - Chủ tịch Chi Hội QH ĐHXD: Ts. Lê Quỳnh Chi
VII. Trợ lý KDE, KDF
     Trợ lý KDE: Ts. Trương Ngọc Lân
     Trợ lý KDF: Ts. Trần Minh Tùng

IX. Cố vấn học tập 
     Cố vấn học tâp sinh viên: Ths. Nguyễn Thùy Trang 

X. Giáo vụ khoa: 
     Hoàng Thị Lê. ĐT: 0982484579
     Nguyễn Huy Hoàng: ĐT: 0988542626
     ĐT văn phòng khoa: 024. 38691973
        - Thư ký KDEF: CN. Vũ Phương Anh 
     ĐT: 0902183443.  Email:phuonganh83.itst@gmail.com

XI. Các trợ lý:
     -        Trợ lý hoạt động NCKH: Ts. Lê Nam Phong
     ĐT: 0868665488.  Email:phongln@nuce.edu.vn 
     -        Trưởng văn phòng dự án quốc tế: Pgs.Ts  Nguyễn Quang Minh
     ĐT: 0902188094. Email: minhnq@nuce.edu.vn 
    -        Trợ lý truyền thông: Ths. Nguyễn Hải Vân Hiền
     ĐT: 0987324980. Email: vanhien24980@yahoo.com
 
 

 
Lễ kỷ niệm 60 năm đào tạo, 50 thành lập trường Đại học Xây dựng -
Ảnh:  Các thế hệ lãnh đạo Khoa Kiến trúc & Quy hoạch

Bài giới thiệu khác: