Hotline [+84]4.3869 1973
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH
 
 

I. Ban chủ nhiệm khoa:
1. Trưởng khoa: PGS.TS. Phạm Hùng Cường.
 ĐT: 0913542332. Email:cuongph@nuce.edu.vn
 
          
 
2. Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Cao Lãnh. 
ĐT: 0913541639. Email: lanhnc@nuce.edu.vn
 
          

3. Phó trưởng khoa: Ths. Trần Quốc Việt.
 ĐT: 01227316799. Email:viettq@nuce.edu.vn
          
 
 
II. Các bộ môn
1. Bộ môn Kiến trúc Dân dụng:
     Trưởng bộ môn: Ths. Doãn Thế Trung
     Phó Trưởng bộ môn: TS. Trần Minh Tùng
     ĐT văn phòng BM: 04.38697047
2. Bộ môn Kiến trúc Công nghệ
     Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Cao Lãnh
     Phó Trưởng bộ môn: Ths. Lê Lan Hương
     ĐT văn phòng BM: 04.38697045
3. Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan
     Trưởng bộ môn: PGS.TS. Đàm Thu Trang
     Phó trưởng bộ môn: Ths. Đặng Việt Dũng
     ĐT văn phòng BM: 04.285280
4. Bộ môn Kiến trúc Môi trường
     Trưởng bộ môn: Ths. Phạm Thị Hải Hà
     Phó trưởng bộ môn: Ths. Phạm Tiến Bình
     ĐT văn phòng BM: 04.38699428
5. Bộ môn Nội thất
     Trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Việt Khoa
     ĐT văn phòng BM:
6. Bộ môn Quy hoạch vùng và đô thị
     Trưởng bộ môn: PGS.TS. Phạm Hùng Cường
     Phó trưởng bộ môn: TS. Lê Quỳnh Chi
     ĐT văn phòng BM: 04.38698719
7. Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc
     Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thi
     Phó trưởng bộ môn: Ths. Trương Ngọc Lân
     ĐT văn phòng BM: 04.38696584
8. Bộ môn Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật đô thị
     Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai
     Phó trưởng bộ môn: TS. Tống Ngọc Tú
     ĐT văn phòng BM: 04.36280395
9. Bộ môn Hình họa Vẽ kỹ thuật
     Trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Xuân Hoan
     Phó trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Thị Minh Thùy
     ĐT văn phòng BM: 04.38696574
10. Bộ môn Cơ sở nghệ thuật
     Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Lan Hương
     Phó trưởng bộ môn: Ths. Phạm Thị Thịnh
     ĐT văn phòng BM: 04.38698764
 
III. Chủ tịch Hội đồng khoa: PGS.TS. Doãn Minh Khôi

IV. Chủ tịch Công đoàn khoa: Ths. Trần Qúy Dương

V. Giáo vụ khoa:
     Hoàng Thị Lê. ĐT: 0982484579
     Nguyễn Huy Hoàng: ĐT: 0988542626
     Liên lạc văn phòng khoa: 04. 38691973

VI. Các trợ lý:
     -        Trợ lý hoạt động NCKH: TS. Trần Xuân Hiếu.
     ĐT: 0917688868.  Email:hieutrankd@gmail.com
     -        Trưởng văn phòng dự án quốc tế: TS. Nguyễn Quang Minh
     ĐT: 0902188094. Email: fapiro@nuce.edu.vn
 
 
 

 
Lễ kỷ niệm 60 năm đào tạo, 50 thành lập trường Đại học Xây dựng -
Ảnh:  Các thế hệ lãnh đạo Khoa Kiến trúc & Quy hoạch

Bài giới thiệu khác: